kontrast
A+ A-
Strona Ośrodka Chopinowskiego Szafarnia: www.szafarnia.art.pl
 Przetargi

Przetargi

Budowa instalacji deszczowej i drenażowej wokół
budynku „Ośrodek Chopinowski” z
odprowadzeniem do stawu na dz. 106/10 obr.
Szafarnia 0013, gm. Radomin

Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni przesyła zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa instalacji deszczowej i drenażowej wokół budynku „Ośrodek Chopinowski” z odprowadzeniem do stawu na dz. 106/10 obr. Szafarnia 0013, gm. Radomin.


Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone na platformie ezamowienia.gov.pl 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: dr Agnieszka Brzezińska | Data wprowadzenia: 2023-08-03 08:45:53.
Zapytanie cenowe dotyczące wymiany pokrycia dachu
na budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni przesyła zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na „Wymiana pokrycia dachu na budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni”.

Zapytanie cenowe
Część opisowa
Opis techniczny
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Zdjęcia
Ryciny
VMZINC
Druk oferty

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:39:13 | Data modyfikacji: 2019-06-06 13:59:10.
Wynik przeprowadzonego postępowania w formie
zapytania ofertowego na wykonawcę „Remont
schodów zewnętrznych przy Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonawcę „Remont schodów zewnętrznych przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni” została wybrana firma:

„Firma Zwoliński – budowa, remont, kosztorysowanie, nadzór”,
ul. Idzikowskiego 24, 87-100 Toruń
z ceną ofertową 38.965,18 zł brutto.

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:49:03 | Data modyfikacji: 2019-06-06 13:59:10.
Zapytanie ofertowe o remont schodów zewnętrznych
przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni

Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni przesyła zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na „Remont schodów zewnętrznych przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni”.


Treść zapytania


Zdjęcia obecnie istniejących schodów

 
Zapytanie ofertowe o remont schodów.pdf

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2018-10-05 13:01:23 | Data modyfikacji: 2018-10-05 13:32:06.
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 30.000 euro

Wykonanie prac remontowych w budynku Ośrodka Chopinowskiego.
Ośrodek Chopinowski w Szafarni rozsyła zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie prac remontowych w budynku Ośrodka Chopinowskiego. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego Agnieszka Brzezińska pod nr tel. 0 728 935 745. W załączeniu treść ogłoszenia.

 
Treść zapytania

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:21:17 | Data modyfikacji: 2017-01-26 08:43:50.
Ogłoszenie wyników w konkursie na wykonanie
koncepcji architektonicznej audytorium (sali
koncertowej) w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni
Ośrodek Chopinowski w Szafarni informuje o wynikach konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej audytorium (sali koncertowej) w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni do celów edukacji kulturalnej

Liczba uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie: 2

Nagrody: Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Nazwa i adres autora wybranej pracy konkursowej: DG Arquitectura, Calle Carretera de Sarriguren 23, Pampeluna, kraj/woj. Hiszpania.
Wartość nagrody: Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 53658,54 PLN.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków województwa kujawsko-pomorskiego. 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2013-10-29 13:01:22 | Data modyfikacji: 2014-01-14 14:08:57.
Ogłoszenie o konkursie na wykonanie koncepcji
architektonicznej audytorium (sali koncertowej) w
Ośrodku Chopinowskim w Szafarni
Ośrodek Chopinowski w Szafarni ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej audytorium (sali koncertowej) w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni do celów edukacji kulturalnej na terenie Ośrodka Chopinowskiego, którego szczegółowe granice określone są w Regulaminie. W załączeniu treść ogłoszenia. 
Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wojciech Iwan | Data wprowadzenia: 2013-09-10 14:53:02 | Data modyfikacji: 2014-01-14 14:08:57.
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 14.000 euro -
montaż kotłów CO
Ośrodek Chopinowski w Szafarni rozsyła zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na Instalację dwóch kotłów CO z automatycznym podajnikiem na eko-groszek. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego Agnieszka Brzezińska pod nr tel. 0 728 935 745. 
Druk oferty

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wojciech Iwan | Data wprowadzenia: 2013-02-21 10:22:38 | Data modyfikacji: 2014-01-14 14:08:57.
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 14.000 euro -
WYNAJEM SCENY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Ośrodek Chopinowski w Szafarni rozsyła zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na:
1. Ustawienie sceny o rozmiarach 8 x 6 mb. całej zadaszonej, osłoniętej z dwóch stron(tyłu i boku) z transportem, montażem i demontażem, transport, ustawienie i zebranie 350 krzeseł.
2. Zapewnienie techniki scenicznej, oświetlenia i nagłośnienia wraz z dostępem sygnału dla telewizji.

 
Treść zapytania

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wojciech Iwan | Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:11:46 | Data modyfikacji: 2012-04-12 13:15:47.
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 14.000 euro -
WYNAJEM POKOI HOTELOWYCH
Ośrodek Chopinowski w Szafarni rozsyła zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na noclegi wraz ze śniadaniem dla 70 uczestników 20 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni oraz ich opiekunów czyli w przybliżeniu 100 osób.
 
Treść zapytania

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wojciech Iwan | Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:08:31 | Data modyfikacji: 2012-04-12 13:15:13.
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 14.000 euro -
WYPOŻYCZENIE FORTEPIANU
Ośrodek Chopinowski w Szafarni rozsyła zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na wypożyczenie fortepianu koncertowego Steinway & Sons na plenerowy Koncert Laureatów 20 Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. Koncert odbędzie się
dnia 13 maja 2013 r.
 
Treść zapytania

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wojciech Iwan | Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:03:16 | Data modyfikacji: 2012-04-12 13:14:29.
Informacja o wyborze oferty
Ośrodek Chopinowski w Szafarni informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego na dostawę nowego auta dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na Dostawcę została wybrana firma:
Torital Sp. z o.o. (Dealer Fiat), ul. Poznańska 152, 87-100 Toruń
z ceną ofertową 47.400,00 zł brutto.
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wojceich Iwan | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:04:05 | Data modyfikacji: 2012-04-12 13:14:29.
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 14.000 euro.
Ośrodek Chopinowski w Szafarni rozsyła zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na dostawę nowego auta dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.
Termin dostawy auta: do 25 lipca 2010r.
Kryterium oceny oferty: cena 100 %.
Ofertę sporządzoną na załączonym druku należy złożyć do 14 lipca 2011r. do godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, 87-404 Radomin (sekretariat).
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego Agnieszka Brzezińska pod nr tel. 0 728 935 745 oraz Pan Ryszard Konopka
pod nr tel. 0 600 802 267.

Druk oferty

Specyfikacja techniczna

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wojciech Iwan | Data wprowadzenia: 2011-07-06 10:30:18 | Data modyfikacji: 2011-07-06 10:34:12.
Data wprowadzenia: 2011-07-06 10:30:18
Data modyfikacji: 2011-07-06 10:34:12
Autor: Wojciech Iwan
Opublikowane przez: jan Kowalski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
ul. Szafarnia 1
87-404 Radomin
Dyrektor
Agnieszka Brzezińska
Kontakt:
Tel: +48 056 682-79-30
Fax: +48 056 682-79-30
e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl