kontrast
A+ A-
Strona Ośrodka Chopinowskiego Szafarnia: www.szafarnia.art.pl
 Konkursy

Konkursy

XXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i
Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce

07.02.2024

Szanowni Państwo, poniżej podajemy listę osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w XXIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce.

Nazwiska zostały wymienione w kolejności alfabetycznej.

Atzori Olimpia
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Toruniu

Błahyj Sława
Osiecka Izba Regionalna

Budziłowska Nadia
Szkoła Podstawowa w Jajkowie

Bujalska Maja
Zespół Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim

Bułakowska Maja
Stowarzyszenie Czyż – Nie w Czernikowie

Chylińska Gaja
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

Cieszyńska Marta
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gałczewie

Czachorska Lena
Szkoła Podstawowa w Ugoszczu

Duszyński Igor
Stowarzyszenie Czyż – Nie w Czernikowie

Fudała Szymon
Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim

Jankowska Elena
Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem

Jarecka Martyna
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Alberta Abrahama Michelsona w Strzelnie

Kalinowska Lena
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą

Karbowska Aleksandra
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie

Karbowska Lena
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach

Karbowska Natalia
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach

Kazaniecka Zofia
Szkoła Podstawowa w Dulsku

Kopystecka Aleksandra
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Kopystecka Alicja
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Mazurkiewicz Adam
Osiecki Klub Kultury w Osieku nad Wisłą

Mazurkiewicz Tymon
Osiecki Klub Kultury w Osieku nad Wisłą

Mikrut Maria
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gałczewie

Nowakowski Antoni
Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mszanie

Olszewska Nina
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą

Olszewska Wiktoria
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie

Olszewski Jan
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą

Osiński Albert
Zespół Szkół w Radominie

Pietrkiewicz Maja
Szkoła Podstawowa w Radzynku

Prusiński Karol
Zespół Szkół w Radominie

Sadowy Amelia
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą

Sarnowska Nadia
Stowarzyszenie Jakubowe w Płonnem

Sproski Kacper
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą

Struś Jakub
Szkoła Podstawowa w Ugoszczu

Świtalska Julia
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąpielsku

Trędewicz Lena
Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem

Wajer Zofia
Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie

Węgrzecka Bianka
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą

Wydźgowska Zofia
Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mszanie

Zielińska Zuzanna
Szkoła Podstawowa w Jajkowie

Żuchowska Amelia
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

 

23.01.2024
Szanowni Państwo, w związku z osiągnieciem wymaganej liczby zgłoszeń do Konkursu Recytatorskiego, informujemy o zamknięciu listy uczestników.
Dziękujemy za liczne zainteresowanie i zapraszamy za rok!

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w XXIV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy, który odbędzie się 1 marca 2024 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Nasz Konkurs oprócz wieloletniej tradycji sprzyja odkrywaniu recytatorskiego potencjału wśród uczniów oraz popularyzacji zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży. Zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmujemy do 16 lutego 2024 roku.

Regulamin*

Karta zgłoszeń

*W regulaminie nastąpiła zmiana. Zmianie uległy punkty 11-14 dotyczące przesłania nagrania. Obowiązek ten został zniesiony.

Aktualne brzmienie ww. punktów regulaminu:

"11. Wypełnioną kartę zgłoszeń i oświadczenie (zdjęcie/skan) należy przesyłać drogą mailową na adres: edukacja@szafarnia.art.pl 

12. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 16 lutego 2024 r. W przypadku gdy zbierze się wymagana liczba zgłoszeń we wcześniejszym terminie niż został określony w regulaminie, lista uczestników zostanie zamknięta z datą wpłynięcia ostatniego zgłoszenia.

13. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia w formie wiadomości e-mail w ciągu pięciu dni. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia należy skontaktować się z organizatorem.

14. Informacja o osobach zakwalifikowanych do konkursu zostanie podana na stronie internetowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

16 lutego 2024 r."

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: dr Agnieszka Brzezińska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 10:50:17 | Data modyfikacji: 2024-02-07 12:08:28.
XXVII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU
CHOPINIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Za nami XXVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych.Celem Konkursu było rozpowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwój zainteresowań związanych z muzyką.W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 14 drużyn dwuosobowych reprezentujących szkoły podstawowe z województwa kujawsko pomorskiego.Uczestnicy wzięli udział w części pisemnej Konkursu oraz części ustnej składającej się z 10 rund.Po naradzie Jury w składzie dr Aneta Derkowska (muzykolog, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu), Andrzej Szalkowski (historyk, Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie) oraz Bartłomiej Kozłowski (Kierownik Administracyjny Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) przyznało następujące nagrody:


I nagroda


Michał Fansloch (Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie)


Dawid Koziorzębski (Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie)


II nagroda


Kaja Lamparska (Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu)


Milena Polasik (Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu)


III nagroda


Filip Gabryszewski (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie)


Jakub Gołębieski (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie)


Wyróżnienia


Mateusz Karwaszewski (Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie)


Franciszek Umiński (Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie)


Adam Łukasz Bochenek ( Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie)


Nina Michalska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie)


Tamara Błahyj (Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą)


Kinga Wilczewska (Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą)


Marta Fodrowska (Szkoła Podstawowa w Skudzawach)


Katarzyna Kornacka (Szkoła Podstawowa w Skudzawach)


Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników i zapraszamy na kolejne edycję Konkursu!


Przedstawiamy listę uczestników XXVII Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.


Lista uczestników


Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XXVII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. Konkurs ma charakter drużynowy, składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się wiedzą na temat życia i twórczość Fryderyka Chopina, osób oraz miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem, a także umiejętnością rozpoznawania jego kompozycji. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną połączoną ze zwiedzaniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Konkurs odbędzie się 24 listopada 2023 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.


Regulamin


Formularz zgłoszeniowy


 


Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 


Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 


 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: dr Agnieszka Brzezińska | Data wprowadzenia: 2023-11-13 13:17:11 | Data modyfikacji: 2023-11-24 13:39:49.
XXIII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I
PROZY POŚWIĘCONEJ FRYDERYKOWI CHOPINOWI I MUZYCE

1 marca 2023 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce.


Jury w składzie:
Jarosław Felczykowski - przewodniczący (aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu )
Justyna Pietrzak (polonistka, nauczyciel Zespołu Szkól nr 1 w Golubiu-dobrzyniu
Iga Babcewicz – (aktorka, absolewntka wydziału lalkarskiego wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie)
przyznało następujące nagrody:

Grupa pierwsza


I nagroda: Nina Olszewska, Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Osieku nad Wisłą

II nagroda: Aleksandra Kopystecka, Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

III nagroda: Elena Jankowska, Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem

 

Wyróżnienie: Gabriela Smaruj, Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy

Wyróżnienie: Alicja Kopystecka, Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Wyróżnienie: Zofia Wajer, Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie

Wyróżnienie: Lena Trędewicz, Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem

 

Grupa druga

I nagroda: Tymon Mazurkiewicz, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Osieku nad Wisłą


II nagroda: Maja Pietrkiewicz, Szkoła Podstawowa w Radzynku


III nagroda: Jan Olszewski, Osiecki Klub Kultury

Wyróżnienie: Wiktoria Wierzbowska, Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej
w Toruniu
Wyróżnienie: Dominik Kuczyński, Zespół Szkół w Chrostkowie

Grupa trzecia
Wyróżnienie: Maja Kopystecka, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego
w Osieku nad Wisłą


Wyróżnienie: Kamil Wiśniewski, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Stępowie


GRATULUJEMY!

 

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce, który odbędzie się 1 marca 2023 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 lutego 2023 roku.

Nasz Konkurs oprócz wieloletniej tradycji sprzyja odkrywaniu recytatorskiego potencjału wśród uczniów oraz popularyzacji zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży. Zapraszamy wszystkich miłośników poezji i prozy.

Regulamin

Karta zgłoszeń

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: dr Agnieszka Brzezińska | Data wprowadzenia: 2023-03-01 14:41:53 | Data modyfikacji: 2023-03-01 15:06:38.
XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU
CHOPINIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Za nami XXVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych. Celem Konkursu było propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. W Konkursie wzięło udział 13 dwuosobowych drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z województwa kujawsko-pomorskiego.

Po dwóch etapach Konkursu (pisemnym i ustnym) Jury w składzie dr Aneta Derkowska (muzykolog, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu), Andrzej Szalkowski (historyk, Dyrektor muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie) i Bartłomiej Kozłowski (Kierownik Administracyjny Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) przyznało następujące nagrody:

I nagroda

Aleksandra Jeszka (Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie)
Liliana Napolska (Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie)

II nagroda

Karolina Bogucka (Szkoła Podstawowa w Wólce)
Patrycja Koszytkowska (Szkoła Podstawowa w Wólce)

III nagroda

Marianna Kawa (Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu)

Zuzanna Jaśmina Morawska (Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu)

Wyróżnienia

Oskar Olejniczak (Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu)

Stanisław Pich (Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu)

Michał Knyszyński (Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie)

Nikodem Romanowski (Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie)

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników. Zapraszamy w przyszłym roku.

 


 

XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XXVI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. Konkurs ma charakter drużynowy, składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte).

Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się wiedzą na temat życia i twórczość Fryderyka Chopina, osób oraz miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem, a także umiejętnością rozpoznawania jego kompozycji. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną połączoną ze zwiedzaniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2022 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Termin zgłoszeń upływa 25 października 2022 roku.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM

 

JURY

dr Aneta Derkowska
Andrzej Szalkowski
Bartłomiej Kozłowski

Więcej informacji na www.szafarnia.art.pl/konkurs-wiedzy/
Kontakt: edukacja@szafarnia.art.pl, tel. 668 494 325

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2022-09-20 12:14:43 | Data modyfikacji: 2022-11-19 12:41:20.
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I
PROZY POŚWIĘCONEJ FRYDERYKOWI CHOPINOWI I MUZYCE

Dnia 18 marca 2022 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się XXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce.

Jury w składzie:
Jerzy Rochowiak – przewodniczący Jury (Dyrektor Wojewódzkiego Ośrdka Animacji Kultury
Jarosław Felczykowski – (aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu)
Katarzyna Matuszewska (polonistka, nauczycielka Zespołu Szkół w Radominie)
przyznało następujące nagrody:

I grupa:
I nagroda: Julia Dykowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole
II nagroda: Nina Olszewska, Osiecki Klub Kultury
Wyróżnienie: Ewa Karbowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie
Wyróżnienie: Jakub Cichocki, Szkoła Podstawowa w Węgiersku

II grupa:
I nagroda: Aleksandra Dzieża, Szkoła w Chmurze w Warszawie
II nagroda: Aleksander Rink, Akademicka Szkoła Podstawowa we Włocławku
III nagroda: Agata Buczkowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrostkowie
Wyróżnienie: Jan Olszewski, Szkoła Podstawowa im H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
Wyróżnienie: Aleksander Zglinicki, Szkoła Podstawowa im Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie
Wyróżnienie: Róża Cychowska, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej.
Wyróżnienie: Maja Bułakowska, Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-Nie

III grupa
I nagroda: Jessica Miksa, Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

Wyróżnienie: Antonina Trawińska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie
Wyróżnienie: Zofia Prus, Osiecki Klub Kultury w Osieku nad Wisłą
Wyróżnienie: Nikola Wilska, Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach naszego Konkursu recytatorskiego.
Konkurs został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Uwaga‼ Zmieniamy termin XXII Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Konkurs odbędzie się 1️⃣8️⃣ marca 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Regulamin

Karta zgłoszenia

Szanowni Państwo, poniżej podajemy listę osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w XXII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce.

Nazwiska zostały wymienione w kolejności alfabetycznej.

Abramowicz Maria
Szkoła Podstawowa w Wólce

Blumkowski Jan
Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem

Buczkowska Agata
Zespół Szkół w Chrostkowie

Bułakowska Maja
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie Czernikowo

Cichocki Jakub
Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku

Cychowska Róża
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Franciszek Drąg
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu

Julia Dykowska
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kikole
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole

Aleksandra Dzieża
„Szkoła w chmurze” w Warszawie

Julia Fabiszewska
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kikole
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole

Jankowska Antonina
Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem

Jankowska Lena
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

Kalinowska Lena
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Marcel Kępiński
Szkoła Podstawowa w Wólce

Karbowska Ewa
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie, Filia w Małkach

Karbowska Lena
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach

Karbowska Natalia
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach

Konieczna Laura
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu

Kopczyńska Oliwia
Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Kopystecka Maja
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą

Kuczyński Dominik
Zespół Szkół w Chrostkowie

Lewandowska Maria
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie Czernikowo

Miksa Jessica
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

Jan Mytlewski
Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą

Nowakowska Lena
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Olszewska Nina
Osiecki Klub Kultury w Osieku nad Wisłą

Olszewski Jan
Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą

Opankowski Mikołaj
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Ornowska Marta
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Prus Zofia
Osiecki Klub Kultury w Osieku nad Wisłą

Rink Aaleksnader
Akademicka Szkoła Podstawowa nr 1 we Włocławku

Strzyżewska Anna
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Trawińska Antonina
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie

Wernecki Wiktor
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu

Wilska Nikola
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

Wrześniewska Alicja
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu

Wyrostkiewicz Kaja
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Wysińska Amelia
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Zarębska Dominika
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie

Zglinicki Aleksander
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

 


Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w XXII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy, który odbędzie się 25 lutego 2022 roku. Nasz Konkurs oprócz wieloletniej tradycji sprzyja odkrywaniu recytatorskiego potencjału wśród uczniów oraz popularyzacji zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2022 roku.

W przypadku rozszerzenia obostrzeń pandemicznych Konkurs zostanie przeprowadzony w formie online. O ewentualnych zmianach Organizator będzie informował na bieżąco.

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 
Regulamin

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2022-01-27 09:32:58 | Data modyfikacji: 2022-03-18 14:46:29.
XXV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU
CHOPINIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Konkurs odbył się 19.11.2021 r.


Za nami XXV Wojewódzki konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkól Podstawowych. Celem Konkursu było propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. W Konkursie wzięło udział 7 dwuosobowych drużyn reprezentujących szkoły podstawowe klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego. Po dwóch etapach Konkursu (pisemnym i ustnym) Jury w składzie dr Aneta Derkowska (muzykolog, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu), ks. prof. Piotr Roszak (Prezes Fundacji Chopin w ogrodzie Sztuk, Prodziekan Wydziału Teoligicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) i Bartłomiej Kozłowski (pracownik Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) przyznało następujące nagrody:

I nagroda
Karolina Czajkowska i Zuzanna Kwiatkowska
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

II nagroda
Aleksandra Jeszka i Liliana Napolska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie

III nagroda
Zuzanna Morawska i Amelia Waszak
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu

Wyróżnienia

Marcelina Cichorz i Izabela Ilczyszyn
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Paulina Linowska i Igor Tyburski
Szkoła Podstawowa w Skudzawach

Zofia Karpińska i Nikodem Romanowski
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

Oliwia Machlińska i Julia Wojnowska
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Lisewie

Kompozycje Fryderyka Chopina podczas finału Konkursu Wiedzy oraz krótki recital chopinowski wykonał Bogusz Lewandowski. Uczestnicy oraz opiekunowie mogli wysłuchać Mini Opery W salonie fryzjerskim Mistrza Figaro. W programie znalazły się: Etiuda cis-moll op. 25 nr 7, Etiuda gis-moll op. 25 nr 6, Etiuda cis-moll op. 10 nr 4, Ballada f-moll op. 52 Fryderyka Chopina.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy doskonałych wyników. Zapraszamy w przyszłym roku na XXVI edycję Konkursu.

Konkurs był objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Konkurs odbędzie się 19 listopada 2021 r. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 października 2021 r.

 

 

UCZESTNICY


Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
Szkoła Podstawowa w Skudzawach
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Lisewie
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli
Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu

 

Tradycyjnie po ogłoszeniu wyników konkursu, będziemy mieli możliwość wysłuchania krótkiego recitalu chopinowskiego. Na szafarskiej scenie wystąpi Bogusz Lewandowski. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Bydgoszczy, które ukończył pod kierunkiem prof. Ludmiły Kasjanienko. Następnie odbył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuły magistra matematyki oraz magistra informatyki. Przez kilka lat zdobywał doświadczenie w firmach informatycznych jako programista, analityk systemowy i biznesowy, a także kierownik projektów. Przez rok uczestniczył w programie doktorskim w dziedzinie ekonomii na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, gdzie otrzymał tytuł Master of Research in Economics. Nigdy jednak nie rozstał się z instrumentem, który towarzyszył mu przez wszystkie te lata. Podczas pobytu we Florencji wykonał w Instytucie kilka recitali, głównie z muzyką Fryderyka Chopina. Odbiór jego gry przez publiczność stał się inspiracją do kontynuacji kształcenia w zakresie muzyki.
Od roku 2017 jest studentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie kształci się pod kierunkiem prof. Jerzego Sulikowskiego. Od 2019 roku podjął również studia z kompozycji u prof. Zbigniewa Bargielskiego oraz dr. Michała Dobrzyńskiego.

 

05.10.2021


Nastąpiła mała zmiana w liście utworów w części słuchowej. W przypadku wcześniejszego pobrania regulaminu, prosimy o ponowne pobranie.

Regulamin XXV WKW

Formularz zgłoszeniowy

Polecana literatura

– Barbara Smoleńska-Zielińska, Fryderyk Chopin i jego muzyka,

– Piotr Mysłakowski, Ziemia Dobrzyńska w życiu rodziny Chopinów

– Kurier Szafarski i listy z dnia 10 sierpnia 1824 i 26 sierpnia 1825

– nifc.pl

– szafarnia.art.pl

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2021-11-16 11:44:07 | Data modyfikacji: 2021-11-19 16:01:32.
XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i
Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce

2 marca 2021 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce.

Jury w składzie:

Jerzy Rochowiak – przewodniczący Jury, (dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu)

Jarosław Felczykowski (aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu )

Karolina Szparaga (polonistka, absolwentka studium aktorskiego, pracownik działu edukacji Ośrodka Chopinowskiego)

przyznało następujące nagrody:

Grupa pierwsza

Nagroda: Lena Trzcińska ze Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie,
Nagroda: Nadia Mężykowska ze Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce,
Nagroda: Oliwier Borowicz ze Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie,

Wyróżnienie:

Anna Zaremba z Osieckiego Klubu Kultury,
Zuzanna Marendowska ze Szkoły Podstawowej w Stawkach.


Grupa druga

I nagroda: Emilia Iciek z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6 w Bydgoszczy,
II nagroda: Kornelia Kicińska ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu,
II nagroda: Julia Fabiszewska ze Szkoły Podstawowej w Kikole,

Wyróżnienie:

Aleksander Rink z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku,
Gabriel Gąsiorowski ze Szkoły Podstawowej w Złotorii,
Hanna Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu,
Maria Zaremba z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą,Nina Owczarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy.


Grupa trzecia

Nagroda: Marcelina Cichowicz ze Szkoły Podstawowej w Chrostkowie,


Wyróżnienie:

Jan Mytlewski z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą,
Julia Nadulska z Zespołu Szkół w Chrostkowie,
Maja Jankowska z Brodnickiego Domu Kultury.

 

GRATULUJEMY!

 

Tegoroczna edycja konkursu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ilość nadesłanych zgłoszeń konkursowych przekroczyła limit ustalony w regulaminie. Do konkursu zgłosiło ponad 100 uczestników.

W związku z prawem Organizatora Konkursu do wprowadzenia zmian w regulaminie, postanowiliśmy, z uwagi na wyjątkową sytuację, zakwalifikować wszystkie zgłoszenia, które już wpłynęły do Ośrodka drogą elektroniczną, a także przyjąć te, które zostaną wysłane do dnia 9 lutego 2021 roku. Niestety, z powodów organizacyjnych, zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, konkurs odbywa się w formie online. Przy pomocy rodziców uczestnicy mieli nagrać recytację wybranego utworu literackiego np. telefonem albo kamerą komputerową, a film zamieścić na youtubie (zalecane ustawienie prywatności filmu – film dostępny do odtwarzania tylko dla osób posiadających link). Link do filmu należało przesłać na adres mailowy edukacja@szafarnia.art.pl

Ogłoszenie laureatów nastąpi 4 marca 2021 r. na stronie internetowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Wszystkie szczegóły znaleźć można w regulaminie konkursu. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

Regulamin konkursu*

Karta zgłoszeń

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pracownik Działu Edukacji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Kinga Kriger

mail: edukacja@szafarnia.art.pl tel.: 662 117 562

* Organizator w wyjątkowych sytuacjach ma prawo zmienić zapisy regulaminu konkursu.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 23:42:01 | Data modyfikacji: 2021-03-04 09:46:21.
III WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH „SŁOWEM O SZAFARNI”

Celem konkursu jest zachęcenie młodych autorów do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina i jego pobytem w Szafarni.

 

WYNIKI KONKURSU

Komisja Konkursowa w składzie:

Jerzy Rochowiak – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, redaktor miesięcznika Biuletyn Informacji Kulturalnej;

Mirosława Buczyńska – redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Karolina Szparaga – absolwentka filologii polskiej, specjalista ds. promocji i edukacji Działu Edukacji Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

 

postanowiła przyznać następujące nagrody:

I nagroda:

Nikola Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie

I Nikola Dąbrowska, Na targu w Golubiu

 

II nagroda ex aequo:

Julia Szeląg ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu

II Julia Szeląg, Gdzie skarb twój, tam serce twoje

 

Julia Nowak ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie

II Julia Nowak, Wyścig marzeń

 

III nagroda: nie przyznano

 

Komisja postanowiła również przyznać trzy równorzędne wyróżnienia:

Wyróżnienie: Wiktoria Malinowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie

Wiktoria Malinowska, Pożegnalny wieczór

Wyróżnienie: Dominika Nowicka ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu

Dominika Nowicka, Poranek w majątku państwa Dziewanowskich

Wyróżnienie: Jan Bogusławski z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Jan Bogusławski, Spektakl

 

oraz dodatkowe dwa wyróżnienia:

Wyróżnienie: Witold Żurawicki ze Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga
w Ciechocinie

Witold Żurawicki, Koncert na wiele głosów

Wyróżnienie: Zofia Lebowska ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza
w Węgiersku

Zofia Lebowska, Bezsensowna teza

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Do laureatów i osób wyróżnionych nagrody zostaną wysłane pocztą.

Najlepsze prace można przeczytać TUTAJ.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczestników jest stworzenie opowiadania dotyczącego pobytu Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w oparciu o wybrany fragment Kuriera Szafarskiego. Autorzy w swoich pracach powinni odnieść się do dowolnego wydarzenia wspomnianego przez Chopina w Kurierze, które może stać się punktem wyjścia, częścią lub zakończeniem dla zawartej w opowiadaniu historii.

Uczestnicy samodzielnie wybierają fragment z Kuriera Szafarskiego, do którego nawiązują w swoich pracach. Tekst Kuriera Szafarskiego dostępny jest na stronie Ośrodka Chopinowskiego w zakładce Chopin/Chopin u nas.

Zgłoszenia i prace należało przesłać do 13 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym Regulaminie.

Nowy Regulamin Konkursu 2020

DO KONKURSU ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BYŁY WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES edukacja@szafarnia.art.pl

Uczestnicy zgłaszani są do konkursu przez szkołę, za pomocą specjalnego formularza. Każda szkoła może wysłać maksymalnie 3 prace uczniów. W wiadomości mailowej, do formularza należy dołączyć wersję elektroniczną opowiadania oraz skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w konkursie. Formularz i oświadczenie są dostępne do pobrania poniżej.


Formularz Zgłoszeniowy 2020 (PDF)

Formularz Zgłoszeniowy 2020 (WORD)

Oświadczenie Rodzica 2020


Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2020-11-06 15:20:53 | Data modyfikacji: 2021-01-20 23:34:44.
XX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

28 lutego 2020 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce. Jury w składzie: Jarosław Felczykowski – przewodniczący Jury, Przemysław Dąbrowski, Karolina Szparaga przyznało następujące nagrody:

 

 

I GRUPA:
I nagroda: Wiktor Wernecki (Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu/Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 Toruń)
II nagroda: Julia Dykowska (Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole)
III nagroda: Antonina Dekowska (Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy)

Wyróżnienia:
Emilia Iciek (Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy)
Anna Barańska (Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy)

 

II GRUPA:
I nagroda: Jakub Kociński (Stowarzyszenie Czyż – nie Czernikowo)
II nagroda: Martyna Witulska (Szkoła Podstawowa im. T. Jędryczki w Ostrowite)
III nagroda: nie przyznano

Wyróżnienia:
Jakub Dziarkowski (Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem)
Łukasz Przewiążlikowski (Stowarzyszenie Czyż – nie Czernikowo)
Michał Wróblewski (Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie)

 

III GRUPA:
I nagroda: Maja Jankowska (Brodnicki Dom Kultury)
II nagroda ex aequo: Pola Szypura (Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy)
II nagroda ex aequo: Zuzanna Murawska (Szkoła Podstawowa im. B. Głowackiego w Chrostkowie)
III nagroda: nie przyznano

Wyróżnienia:
Franciszek Cychowski (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej)
Marcelina Cichowicz (Szkoła podstawowa im. B. Głowackiego w Chrostkowie)
Nikodem Stasiak (Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem)

 

28 lutego 2020 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbędzie się XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Aby zgłosić swoją chęć udziału w Konkursie, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia mailem. Wypełniona karta powinna zawierać pieczątkę oraz podpis opiekuna.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 lutego 2020 r.

Przesłuchania odbędą się 28 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Uczestnicy zostaną poddani ocenie Komisji Jurorskiej, która weźmie pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po upływie terminu składania zgłoszeń, na stronie Ośrodka Chopinowskiego http://www.szafarnia.art.pl/konkurs-recytatorski/ zostanie opublikowana lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu.

Wszelkie pytanie można kierować na adres 📧edukacja@szafarnia.art.pl lub ☎️tel.: 662 117 56.

 

Karta zgłoszenia

Regulamin

Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

DSC_7105j.jpg

konkurs 20 wiedzy.jpg

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:35:59 | Data modyfikacji: 2020-03-03 09:35:06.
II Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół
Podstawowych „Słowem o Szafarni”

Znamy już laureatów II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”.


Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

22 lutego 2020 r. odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników w II Wojewódzkim Konkursie Literackim dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”.

Spośród 31 prac Komisja Konkursowa, w składzie: Jerzy Rochowiak, Karolina Szparaga, Kinga Kriger, wybrała aż osiem wyróżniających się opowiadań.

Komisji przewodniczył Jerzy Rochowiak – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, redaktor miesięcznika Biuletyn Informacji Kulturalnej, autor sztuk teatralnych, słuchowisk i książek dla dzieci, a także tekstów o tematyce artystycznej publikowanych w czasopismach i katalogach wystaw plastycznych.

Poniżej podajemy listę osób nagrodzonych i wyróżnionych.

I nagroda: Aleksandra Makowska ze Szkoły Podstawowej w Lisewie

II nagroda ex aequo:

Wiktoria Malinowska ze Szkoły Podstawowej w Lisewie

Inka Szpitter ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu

III nagroda ex aequo:

Mikołaj Schwebs z Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim

Natalia Cieślak ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu

Wyróżnienie: Wiktoria Urbańska z Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Wyróżnienie: Amelia Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej w Brzoziu

Wyróżnienie: Paulina Kamyk ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Bł. Laury Vicuña w Bydgoszczy

 

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom za udział w tegorocznym konkursie. Każda z nadesłanych prac była wyjątkowa, a ich twórcy wykazali się dużą znajomością faktów z pobytu Chopina w Szafarni w 1824r. Serdecznie gratujemy wszystkim młodym autorom.

Konkurs miał na celu zachęcenie młodych ludzi do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina i jego pobytem w Szafarni.

Kompozytor podczas wakacji spędzonych w posiadłości Dziewanowskich w 1824 i 1825 roku ujawnił swój talent literacki, opisując wrażenia z wizyty na dobrzyńskiej wsi w humorystycznym „Kurierze Szafarskim”. Miał wówczas zaledwie 14 i 15 lat, dlatego konkurs skierowany był do uczniów klas 7-8, którzy są w wieku zbliżonym do Fryderyka Chopina i wykazują podobną pasję do pisania.

Na konkurs należało przesłać opowiadanie na temat: Historia powstania mazurka „Żydka” w Szafarni. Zadaniem uczestników było opisanie wymyślonego wydarzenia, które mogłoby przyczynić się do skomponowania przez Fryderyka Chopina mazurka „Żydka” podczas pobytu w posiadłości Dziewanowskich w Szafarni. W opowiadaniu powinny jednak znaleźć się odniesienia do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Celem II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla Szkół Podstawowych “Słowem o Szafarni” jest zachęcenie młodych autorów do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina i jego pobytem w Szafarni.

Adresatami konkursu są utalentowani literacko uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat: Historia powstania mazurka „Żydka” w Szafarni. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które mogłoby przyczynić się do stworzenia przez Fryderyka Chopina mazurka „Żydka” podczas wakacyjnego pobytu w posiadłości Dziewanowskich w Szafarni. W opowiadaniu powinny znaleźć się jednak odniesienia do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

Do 7 lutego na stronie pojawi się lista osób nagrodzonych i wyróżnionych. Nazwiska zostaną podane w kolejności alfabetycznej. 22 lutego odbędzie się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Uczestnicy zgłaszani są wyłącznie przez szkołę, która może wysłać prace maksymalnie trzech uczniów.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem, a także załączyć podpisane przez rodzica oświadczenie oraz wypełniony przez nauczyciela formularz zgłoszeniowy,opatrzony pieczątką szkoły. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania poniżej.

 

OSOBY NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE

Natalia Cieślak Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu

Paulina Kamyk Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Bł. Laury Vicuña w Bydgoszczy

Aleksandra Makowska Szkoła Podstawowa w Lisewie

Wiktoria Malinowska Szkoła Podstawowa w Lisewie

Mikołaj Schwebs Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim

Inka Szpitter Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu

Wiktoria Urbańska Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Amelia Ziółkowska Szkoła Podstawowa w Brzoziu

 

Regulamin konkursu literackiego 2019

Oświadczenie rodzica 2019

Formularz zgłoszeniowy 2019

Uprzejmie prosimy o przesyłanie prac poprawnych językowo oraz spełniających wymagania regulaminowe.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na edukacja@szafarnia.art.pl lub pod nr tel. 668 494 325.

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2019-10-24 12:58:27 | Data modyfikacji: 2020-02-22 19:34:20.
XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU
CHOPINIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Konkurs Wiedzy

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Konkurs odbył się we wtorek 19 listopada 2019. Celem Konkursu było propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. W Konkursie wzięło udział 14 dwuosobowych drużny reprezentujących szkoły podstawowe klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego. Po dwóch etapach Konkursu (pismenym i ustnym) Jury w składzie dr Aneta Derkowska, prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz i Bartłomiej Kozłowski przyznało następujące nagrody:

I nagroda
Michał Wróblewski i Mikołaj Trela
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie
opiekun: Maria Ordon-Błaszkiewicz

II nagroda
Karolina Czajkowska i Zuzanna Kwiatkowska
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie
opiekun: Bartłomiej Umiński

III nagroda
Marta Właśniak i Tymoteusz Zadrożny
Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie
opiekun: Anna Kąkol

Wyróżnienia
Maria Olszewska i Tymoteusz Sobczak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią
opiekun: Sylwia Kozłowska

Zuzanna Kawa i Dorota Dzierżak
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu
opiekun: Artur Ryszard Jęcka

Kinga Jaros i Witold Żurawicki
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
opiekun: Katarzyna Mątowska

Kompozycje Fryderyka Chopina podczas finału Konkursu Wiedzy oraz krótki recital chopinowski wykona Piotr Nowak w programie Etiuda cis-moll op. 25 nr 7, Etiuda gis-moll op. 25 nr 6, Etiuda cis-moll op. 10 nr 4, Ballada f-moll op. 52 Fryderyka Chopina.

Konkurs odbędzie się we wtorek 19 listopada 2019.
Termin zgłoszeń upływa 22 października 2019 roku.

Po raz kolejny Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby). Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina, osoby oraz miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte).

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką.

Jury:
dr Aneta Derkowska
prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz
Bartłomiej Kozłowski

 

UCZESTNICY
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu
Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Henryka Arctowskiego w Toruniu
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie
Szkoła Podstawowa nr 15 w Toruniu
Zespół Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku
Zespół Szkół w Pokrzydowie
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach
Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią

HARMONOGRAM

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Polecana literatura:

Barbara Smoleńska-Zielińska, Fryderyk Chopin i jego muzyka
Piotr Mysłakowski, Ziemia Dobrzyńska w życiu rodziny Chopinów
Kurier Szafarski i listy Fryderyka Chopina z dnia 10 sierpnia 1824 i 26 sierpnia 1825
nifc.pl
szafarnia.art.pl
Kontakt:
Dorota Ornoch
/>d.ornoch@szafarnia.art.pl />tel. 537947340

Kompozycje Fryderyka Chopina podczas finału Konkursu Wiedzy oraz krótki recital chopinowski wykona Piotr Nowak w programie Etiuda cis-moll op. 25 nr 7, Etiuda gis-moll op. 25 nr 6, Etiuda cis-moll op. 10 nr 4, Ballada f-moll op. 52 Fryderyka Chopina.

Piotr Nowak

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych, został wpisany na listę konkursów uprawniających do wnioskowania o stypendium naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Humaniści na start!” w roku szkolnym 2019/2020. Uzyskanie tytułu laureata, finalisty bądź wyróżnionego w naszym konkursie w jego 21, 22 lub 23 edycji umożliwia staranie się o stypendium. Zachęcamy naszych laureatów do zapoznania się z regulaminem dostępnym na https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ !

Kontakt:
Dorota Ornoch
/>d.ornoch@szafarnia.art.pl />tel. 537947340

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2019-09-13 11:48:28 | Data modyfikacji: 2019-11-19 15:37:19.
XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i
Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce

XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Laureaci XIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce.

Konkurs odbył się 1 marca 2019 r.

Jury w składzie: Jerzy Rochowiak (przewodniczący), Jarosław Felczykowski i Karolina Szparaga przyznało następujące nagrody:

 

I GRUPA
I nagroda: EMILIA ICIEK ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Bydgoszczy
II nagroda: FILIP ZABŁOTOWICZ ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
III nagroda: WIKTOR WERNECKI z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu
Wyróżnienie: MAJA GÓRCZYŃSKA ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

II GRUPA
I nagroda: NIKODEM STASIAK ze Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem
II nagroda (ex aequo): MARTYNA MURAWSKA z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6 w Bydgoszczy
II nagroda (ex aequo): POLA SZYPURA ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Bydgoszczy
Wyróżnienie: KORNELIA WIERZBICKA z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława w Kostki w Złejwsi Wielkiej
Wyróżnienie: JULIA TUCHOLSKA z Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
Wyróżnienie: SANDRA WNUKIEWICZ z Parafii Rzymskokatolickiej Bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Lipnie
Wyróżnienie: JULIA RACZKOWSKA z Parafii Rzymskokatolickiej Bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Lipnie

 

III GRUPA
I nagroda: LILIA LANGE z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6 w Bydgoszczy
II nagroda: ALEKSANDRA PRACOWITY ze Stowarzyszenia „Czyż-nie” w Czernikowie
III nagroda: AMELIA OZIMKOWSKA ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
Wyróżnienie: MARCEL NOWAKOWSKI z Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej
Wyróżnienie: WIKTORIA MAJCHRZAK ze Szkoły Podstawowej w Choceniu
Wyróżnienie: MONIKA ZNANIEWICZ ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906 -1907 w Toruniu

 

Konkurs odbędzie się 1 marca 2019 r.

Informujemy, że 30.01.2019 r. (środa) lista uczestników Konkursu została zamknięta. Osiągnęliśmy maksymalną ilość zgłoszeń. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt:
Kinga Kriger
edukacja@szafarnia.art.pl
tel. 662117562

 

LISTA UCZESTNIKÓW

1. Maja Górczyńska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
2. Maja Pawlak Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu
3. Lena Siekierska Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
4. Filip Piankowski Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem
5. Emilia Iciek Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
6. Barbara Drąg Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu
7. Wiktor Wernecki OPP Dom Harcerza w Toruniu
8. Filip Zabłotowicz Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
9. Katarzyna Nalaskowska Szkoła Podstawowa nr 13 Jana Pawła II w Toruniu
10. Julia Raczkowska Parafia Rzymskokatolicka Bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Lipnie
11. Sandra Wnukiewicz Parafia Rzymskokatolicka Bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Lipnie
12. Julia Tucholska Zespół szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
13. Jagoda Przybyszewska Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kowalkach
14. Antonia Trawińska Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gałczewie
15. Aleksandra Melerska Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gałczewie
16. Oliwia Marcinkowska Parafia Rzymskokatolicka Michała Archanioła w Lipnicy
17. Piotr Kotkiewicz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu
18. Mikołaj Opankowski Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
19. Liliana Piskorowska Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej
20. Kornelia Wierzbicka Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława w Kostki w Złejwsi Wielkiej
21. Martyna Murawska MDK nr 6 w Bydgoszczy
22. Pola Szypura Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
23. Nikodem Stasiak Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem
24. Jakub Kulig OPP Dom Harcerza w Toruniu
25. Zofia Juszczak Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
26. Małgorzata Boniecka Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
27. Agata Kowalska Szkoła Podstawowa Gustawa Zielińskiego w Skępem
28. Oskar Rupiński Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kowalkach
29. Dominika Król Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
30. Marcel Nowakowski Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
31. Franciszek Cychowski Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
32. Natalia Rutkowska Parafia Rzymskokatolicka Michała Archanioła w Lipnicy
33. Julia Szynkiewicz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. Świętosław
34. Wiktoria Majchrzak Szkoła Podstawowa w Choceniu
35. Natalia Kowalska Zespół Szkół w Radominie
36. Aleksandra Pracowity Stowarzyszenie Czyż-nie w Czernikowie
37. Roksana Lamparska Stowarzyszenie Czyż-nie w Czernikowie
38. Lilia Lange MDK nr 6 w Bydgoszczy
39. Monika Znaniewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906 -1907 w Toruniu
40. Amelia Ozimkowska Centrum Kulturalno – Oświatowo - Rekreacyjne w Skępem

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOC

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:29:58 | Data modyfikacji: 2019-03-02 12:18:15.
Laureaci XXIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O
FRYDERYKU CHOPINIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Konkurs odbył się w piątek 16 listopada 2018 roku.

Wzięło w nim udział 11 drużyny reprezentujących szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres tematyczny Konkursu obejmował: życie i twórczość Fryderyka Chopina, osoby oraz miejsca związane z kompozytorem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). Konkurs zakończył krótki recital fortepianowy w wykonaniu Piotra Nowaka. Po dwóch etapach Konkursu jury w składzie dr Aneta Derkowska (nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu), Karolina Szparaga (specjalista ds. edukacji i promocji w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni), Szymon Wiśniewski (dziennikarz i historyk) przyznało następujące nagrody:

I nagroda
Weronika Boguś i Bartosz Szczerbicki
Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im.św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim
opiekun: Dorota Stanicka

II nagroda
Kinga Jaros i Witold Żurawicki
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
opiekun: Katarzyna Mątowska

III nagroda
Marta Właśniak i Tymoteusz Zadrożny
Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie
opiekun: Anna Kąkol

Wyróżnienia
Julia Janus i Natalia Szczechowska
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
opiekun: Krystyna Michalska

Julia Moch i Katarzyna Krzyżanowska
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Henryka Arctowskiego w Toruniu
opiekun: Grażyna Ratajczak-Nadolska

Jakub Bęben i Dominik Kozicki
Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku
opiekun: Anna Bilicz

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2018-11-17 11:24:03 | Data modyfikacji: 2019-03-02 12:18:15.
I Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół
Podstawowych „Słowem o Szafarni” jest
organizowany przez Ośrodek Chopinowski w
Szafarni.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

WYNIKI KONKURSU

9 lutego (sobota) przed koncertem w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbyło się ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w I Wojewódzkim Konkursie Literackim dla Szkół Podstawowych “Słowem o Szafarni”.

 

Poniżej przedstawiamy listę osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Publikujemy także trzy najlepsze opowiadania*.

 

I nagroda: Bartosz Szczerbicki

z Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim

Opowiadanie konkursowe “Zaginiony zegarek”

 

II nagroda: Weronika Kalczyńska

ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu

Opowiadanie konkursowe “Nieznana przygoda F. Chopina na wakacjach”

 

III nagroda: Alicja Gawrońska

ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

Opowiadanie konkursowe “W rytmie kujawiaka”

 

Wyróżnienie: Weronika Banasiak

ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morzycach i w Witowie

 

Wyróżnienie: Bartłomiej Kauwa

ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

 

Wyróżnienie: Olga Chruściel

ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym pisarzom za udział w Konkursie.

Celem konkursu jest zachęcenie młodych autorów do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina  i jego pobytem w Szafarni.

Adresatami konkursu są utalentowani literacko uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy zgłaszani są przez szkołę, która może wysłać prace maksymalnie trzech uczestników. 

Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat „Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawiązania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

Informacje na temat pobytu Fryderyka Chopina można znaleźć TU, na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina nifc.pl, w Kurierze Szafarskim i listach Chopina dostępnych na nifc.pl oraz w licznych książkach, takich jak np. Barbara Smoleńska-Zielińska, Fryderyk Chopin i jego muzyka; Piotr Mysłakowski, Ziemia Dobrzyńska w życiu rodziny Chopinów.

Zgłoszenia należy przesłać do 21 grudnia 2018 r.  Dokładne wymagania dotyczące pracy konkursowej i sposobu zgłoszenia na konkurs znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym poniżej.   

Pytania można kierować na edukacja@szafarnia.art.pl lub pod nr tel. 668 494 325.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2018-11-14 11:07:47 | Data modyfikacji: 2019-02-22 10:07:40.
XXIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie dla Szkół Podstawowych

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V – VII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnej edycji  Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby). Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina, osoby oraz miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). 

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką.

REGULAMIN

HARMONOGRAM

UCZESTNICY

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Henryka Arctowskiego w Toruniu
Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie
Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem
Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
Szkoła Podstawowa w Klonowie
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia EDUKACJA w Toruniu
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie
Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku [/panel]
Konkurs odbędzie się w piątek 16 listopada 2018 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

Kontakt:
Dorota Ornoch
/>d.ornoch@szafarnia.art.pl />tel. 537 947 340

Proponowana literatura:

Barbara Smoleńska-Zielińska, Fryderyk Chopin i jego muzyka
Piotr Mysłakowski, Ziemia Dobrzyńska w życiu rodziny Chopinów
Kurier Szafarski i listy z dnia 10 sierpnia 1824 i 26 sierpnia 1825
nifc.pl
szafarnia.art.pl

 

Kompozycje Fryderyka Chopina w ramach zadań słuchowych w drugim etapie Konkursu wykona Piotr Nowak.

Piotr Nowak

Piotr Nowak rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 6 lat. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń.

Należy do ścisłej czołówki młodych, obiecujących pianistów w Polsce: III miejsce w International Concerto Competition (Sde Boker, Izrael, 2016),  II miejsce w kategorii solowej oraz I miejsce w kategorii kameralistyka w XIV Concorso Internazionale per Giovani Musicisti „Luigi Zanuccoli” (Sogliano al Rubicone, Włochy, 2016), II miejsce w International Chopin Piano Competition (Hartford, USA, 2014), I miejsce w XVII Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym (Nałęczów, 2013), II miejsce w 44 Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Warszawa, 2012), I miejsce w VIII Międzynarodowym Konkursie „Chopin Golden Ring” (Radovljica, Słowenia, 2012), III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” (Bydgoszcz, 2011), Grand Prix w VII Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje Młodych Pianistów” (Konin, Żychlin, 2010), II miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klas Fortepianu Szkół Muzycznych II stopnia (Warszawa, 2010) oraz zakwalifikował się do drugiego etapu XVII Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina (Warszawa, 2015).

Brał udział w wielu warsztatach i kursach fortepianowych współpracując z takimi profesorami jak: Dang Thai Son, Kevin Kenner, Dmitrij Bashkirov,  Ilja Scheps,  Arie Vardi, Choong-Mo Kang, Michail Voskresensky, Andrea Bonatta, Jan Gottlieb Jiracek von Arnim, John Perry, Anton Kuerti, Lee Kum-Sing, Andrzej Jasiński.

Koncertował w USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Australii, Izraelu, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Niemczech, Austrii i Słowenii.

Występował również w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas oficjalnych wizyt prezydentów: Francji François Hollande’a, Mongolii Tsakhiagiin Elbegdorja, Republiki Czeskiej Miloša Zemana, Armenii Serża Sarkisjana, Republiki Greckiej Karolosa Papouliasa. Współpracował z orkiestrą polskiego radia, orkiestrą „Iuventus” oraz z orkiestrami filharmonii narodowej, pomorskiej, świętokrzyskiej i dolnośląskiej.

Jest stypendystą programu „Młoda Polska”, został wyróżniony w programie „Mój talent dla Polski”, wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia artystyczne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta miasta Bydgoszczy oraz władze miasta i gminy Solec Kujawski.

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

KURATOR OŚWIATY

 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:48:23 | Data modyfikacji: 2018-11-15 10:53:31.
XVIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych.

Konkurs Recytatorski

Tradycyjnie w kolejną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, 1 marca w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce. Wzięło w nim udział 39 uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego. Jury w składzie: Jerzy Rochowiak (przewodniczący), Paweł Kowalski, Jarosław Felczykowski przyznało następujące nagrody:

Grupa pierwsza
I nagroda: Emilia Iciek – Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy
II nagroda: Maja Górczyńska – Parafia Bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie
III nagroda: Klaudia Mikołajczyk – Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole
Wyróżnienie: Julia Fabiszewska – Szkoła Podstawowa w Kikole

Grupa druga
I nagroda: Martyna Murawska – MDK nr 6 w Bydgoszczy
II nagroda: Aleksandra Pracowity – Szkoła Podstawowa w Czernikowie
III nagroda: Wiktoria Majchrzak – Szkoła Podstawowa w Choceniu
Wyróżnienia: Nikodem Stasiak – Szkoła Podstawowa w Płonnem
Julia Tucholska – Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu
Natasza Nierychlewska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie

Grupa trzecia
I nagroda: Lilia Lange – MDK nr 6 w Bydgoszczy
II nagroda: nie przyznano
III nagroda: nie przyznano
Wyróżnienia: Bartosz Rochnowski – Szkoła Podstawowa w Ugoszczu
Paweł Kędzierski – Szkoła Podstawowej Złejwsi Wielkiej
Oskar Rupiński – Szkoła Podstawowa w Kowalkach

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:40:26 | Data modyfikacji: 2018-03-02 13:14:09.
XXII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie dla Szkół Podstawowych

XXII Konkurs WiedzyKonkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Konkurs odbył się w piątek 24 listopada 2017 roku.

Wzięło w nim udział 16 drużyny reprezentujących szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres tematyczny Konkursu obejmował: życie i twórczość Fryderyka Chopina w latach 1810 – 1830, osoby oraz miejsca związane z kompozytorem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). Konkurs zakończył krótki recital fortepianowy w wykonaniu Piotra Nowaka. Po dwóch etapach Konkursu jury w składzie dr Aneta Derkowska (nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu), Karolina Szparaga (specjalista ds. edukacji w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni), Szymon Wiśniewski (dziennikarz i nauczyciel historii) przyznało następujące nagrody:

I nagroda:
Julia Cyrankowska i Magdalena Rutkowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem, Szkoła Podstawowa
im. T. Jędryczki
nauczyciel: Anna Morawska

II nagroda:
Aleksandra Muranowska i Bartłomiej Kauwa
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
nauczyciel: Maria Głowacka

III nagroda:
Weronika Boguś i Bartosz Szczerbicki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku
nauczyciel: Tomasz Thiede

Wyróżnienia:
Szymon Gocyła i Stanisław Lewandowski
Zespół Szkół w Radominie, Szkoła Podstawowa w Radominie
nauczyciel: Anna Kuc

Marta Właśniak i Tymoteusz Zadrożny
Zespół Szkół im. L. Wyczółkowskiego we Wtelnie
nauczyciel: Anna Kąkol

Nadia Trojanowska i Szymon Bladusiak
Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
nauczyciel: Monika Bednarska-Czyżnielewska

UCZESTNICY

Weronika Boguś i Bartosz Szczerbicki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku
nauczyciel: Tomasz Thiede
Hanna Kapela i Adrian Zalewski
Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy
nauczyciel: Gracjan Czapiewski
Marta Właśniak i Tymoteusz Zadrożny
Zespół Szkół im. L. Wyczółkowskiego we Wtelnie
nauczyciel: Anna Kąkol
Wiktoria Żółtek i Patryk Trędewicz
Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem
nauczyciel: Dawid Stachowski
Izabela Wojtiuk i Zuzanna Kuryło
Szkoła Podstawowa w Turznie im. Fryderyka Chopina
nauczyciel: Maria Ordon-Błaszkiewicz
Julia Dundelska i Dominika Szefler
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie
nauczyciel: Anita Dundelska i Iwona Szymańska
Aleksandra Muranowska i Bartłomiej Kauwa
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
nauczyciel: Maria Głowacka
Julia Nadzieja Ratajczak i Aleksander Pietrasiak
Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu
nauczyciel: Grażyna Ratajczak-Nadolska
Oliwia Folborska i Natalia Kaszuba
Szkoła Podstawowa nr 15 w Toruniu im. Władysława Broniewskiego
nauczyciel: Joanna Murawska-Wszelak
Szymon Kowalczyk i Przemysław Szynkowski
Szkoła Podstawowa w Grucie
nauczyciel: Grzegorz Grzanka
Natalia Dąbrowska i Aleksandra Sulecka
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w Świętosławiu
nauczyciel: Anita Zbonikowska
Anna Marosz i Tymoteusz Sobczak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią
nauczyciel: Sylwia Kozłowska
Julia Cyrankowska i Magdalena Rutkowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem, Szkoła Podstawowa im. T. Jędryczki
nauczyciel: Anna Morawska
Zuzanna Kawa i Maksymilian Pruss
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "EDUKACJA" w Toruniu
nauczyciel: Artur Ryszard Jęcka
Martyna Jurkiewicz i Bartłomiej Żurawicki
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
nauczyciel: Katarzyna Mątowska
Zuzanna Polkowska i Marta Paciorek
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
nauczyciel: Daria Urbaniak
Martyna Uranowska i Maciej Uranowski
Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim
nauczyciel: Alicja Kwaśniewska
Alicja Foksińska i Zuzanna Modrzejewska
Zespół Szkoła Miejskich, Szkoła Podstawowa nr 2  im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu
nauczyciel: Beata Bielecka
Szymon Gocyła i Stanisław Lewandowski
Zespół Szkół w Radominie, Szkoła Podstawowa w Radominie
nauczyciel: Anna Kuc
Aleksandra Marszałkowska i Jakub Bęben
Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku
nauczyciel: Anna Bilicz
Natalia Dziedzic i Maja Jasińska
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej
nauczyciel: Agnieszka  Słowikowska
Nadia Trojanowska i Szymon Bladusiak
Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
Monika Bednarska-Czyżnielewska

Kontakt: d.ornoch@szafarnia.art.pl, tel. 537 947 340.

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:41:10 | Data modyfikacji: 2018-03-02 13:09:43.
Laureaci XVII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI

1 marca w dniu 207. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina miał miejsce w Szafarni Konkurs Recytatorski. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego zmierzyli się z niełatwą sztuką recytacji. Prezentowali poezję i prozę poświęconą Fryderykowi Chopinowi i muzyce. Spośród 40 uczestników XVII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego jury w składzie:

Jerzy Rochowiak – przewodniczący Jury
Anna Magalska
Jarosław Felczykowski
Karolina Drążek
wyłoniło następujących laureatów:

Grupa pierwsza
I nagroda: JUSTYNA NOWAKOWSKA (Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu)
II nagroda: KLAUDIA MIKOŁAJCZYK (Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole)
III nagroda: SANDRA WNUKIEWICZ (Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie)
Wyróżnienie: Franciszek Kaśkiewicz (Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole)
Wyróżnienie: Julia Fabiszewska (Zespół Szkół w Kikole)

Grupa druga
I nagroda: FRANCISZEK CYCHOWSKI (Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej)
II nagroda: JULIA TUCHOLSKA (Zespół szkół Muzycznych w Toruniu)
III nagroda: GABRIELA JĘDRZEJEWSKA (Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie)
Wyróżnienie: Dorota Strychalska (Szkoła Podstawowa w Czernikowie)
Wyróżnienie: Nikodem Stasiak (Szkoła Podstawowa w Ciechocinie)
Wyróżnienie: Wiktoria Mikołajczyk (Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Kikole)

Grupa trzecia
I nagroda: nie przyznano
II nagroda: MICHAŁ MURAWSKI (Gimnazjum Prywatne nr 1 w Lipnie)
III nagroda: KONRAD WINOGRODZKI (Zespół Szkół Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej)
Wyróżnienie: Dominika Król (Świetlica Zespołu Szkół Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej)
Wyróżnienie: Natalia Maksim (Gimnazjum nr 2 w Jankowicach)
Wyróżnienie: Paweł Kędzierski (Zespół Szkół Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej)

GRATULUJEMY

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2017-03-01 14:39:13 | Data modyfikacji: 2018-03-02 13:09:43.
LAUREACI XXI KONKURSU WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Po dwóch etapach XXI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych jury w składzie Maria Wroniszewska, Aneta Derkowska i Szymon Wiśniewski przyznało następujące nagrody:

I nagroda
Bartosz Redecki i Jan Wąsicki
Miejski Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Skępem
nauczyciel: Maria Głowacka

II nagroda
Weronika Boguś i Bartosz Szczerbicki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku
nauczyciel: Tomasz Thiede

III nagroda
Martyna Jurkiewicz i Bartłomiej Żurawicki
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
nauczyciel: Katarzyna Mątowska

Wyróżnienia
Anna Marosz i Tymoteusz Sobczak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią
nauczyciel: Sylwia Kozłowska

Julia Cyrankowska i Magdalena Szymańska
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem
nauczyciel: Anna Morawska

Filip Mirkiewicz i Julian Jabłoński
Zespół Szkół nr 36 w Bydgoszczy
nauczyciel: Aleksandra Walecka

Nagrodę dla klasy najlepszej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni otrzymała klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Skępem którą reprezentowali Bartosz Redecki i Jan Wąsicki.

GRATULUJEMY!

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2016-11-19 13:19:04 | Data modyfikacji: 2016-11-19 13:22:53.
LAUREACI XVI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Wyniki XVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy poświęconej muzyce i Fryderykowi Chopinowi

Jury w składzie:
Jerzy Rochowiak – przewodniczący
Anna Milczarczyk
Barbara Wasiluk
postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grupa pierwsza
I nagroda: NIKODEM STASIAK (Szkoła Podstawowa w Ciechocinie)
II nagroda: JULIA TUCHOLSKA (Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu)
III nagroda: JULIA FABISZEWSKA (Szkoła Podstawowa w Kikole)
Wyróżnienie: JUSTYNA NOWAKOWSKA (Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu)
Wyróżnienie: MARTYNA SOBOCIŃSKA (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim)
Wyróżnienie: SANDRA WNUKIEWICZ (Szkoła Podstawowa w Lipnie)

Grupa druga
I nagroda: MICHAŁ ZACHAREK (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim)
II nagroda: JULIA RZĄDKOWSKA (Zespół Szkół w Jeżowie)
III nagroda: JAN WĄSICKI (Szkoła Podstawowa w Skępem)
Wyróżnienie: JULIANNA OŚCIK (Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu)
Wyróżnienie: ALEXANDER PIKULSKI (Zespół Szkół Muzycznych we Włocławku)
Wyróżnienie: MONIKA ZNANIEWICZ (Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu)

Grupa trzecia
I nagroda: EWA BOMBALICKA (Gimnazjum w Skępem)
II nagroda: KONRAD WINOGRODZKI (Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej)
III nagroda: PAWEŁ KĘDZIERSKI (Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej)
Wyróżnienie: ANGELIKA RÓŻALSKA (Gimnazjum w Gałczewie)
Wyróżnienie: ZOFIA DANKOWSKA (Gimnazjum w Gałczewie)
Wyróżnienie: NASTIA MAGDZIAK (Gminny Ośrodek Kultury w Górznie)
Wyróżnienie: ZELIA MAGDZIAK (Gminny Ośrodek Kultury w Górznie)

GRATULUJEMY!

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2016-02-26 15:42:52 | Data modyfikacji: 2016-11-19 13:22:53.
LAUREACI XX KONKURSU WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Po dwóch etapach XX Jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych jury w składzie Maria Wroniszewska – przewodnicząca Jury, dr Aneta Derkowska, Szymon Wiśniewski postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagroda
Michał Kot i Mikołaj Kot
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lisewie
nauczyciel: Magdalena Kowalczyk
II nagroda
Martyna Jurkiewicz i Bartłomiej Żurawicki
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
nauczyciel: Katarzyna Mątowska
III nagroda
Bartosz Redecki i Jan Wąsicki
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
nauczyciel: Maria Głowacka
Wyróżnienia
Mikołaj Baran i Mikołaj Gapiński
Szkoła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
nauczyciel: Lidia Jabłońska
Zuzanna Olszewska i Stanisław Lewandowski
Szkoła Podstawowa w Radominie
nauczyciel: Anna Kuc
Marta Kula i Daria Szarszewska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem
nauczyciel: Anna Morawska

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2015-11-20 15:40:13 | Data modyfikacji: 2015-11-20 15:48:59.
XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
poświęconej muzyce i F. Chopinowi pod honorowym
patronatem Kujawsko - Pomorskiego Kuratora
Oświaty

Konkurs odbył się 13 lutego 2015 r. w Ośrodku Chopinowskim. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych mieli okazję zaprezentować dowolny utwór poetycki lub prozatorski poświęcony muzyce, różnym kompozytorom bądź postaci samego Fryderyka Chopina.

Każda placówka (szkoła, dom kultury, parafia, biblioteka, świetlica itp.) mogła wytypować tylko dwóch uczestników.

Jury w składzie Lucyna Sowińska, Katarzyna Matuszewska, Jarosław Felczykowski przyznało następujące nagrody:

Grupa I

1. nagroda - Sandra Wnukiewicz – SP nr 3 w Lipnie
2. nagroda - Julia Tucholska – SP w Kowalewie Pomorskim
3. nagroda - Julia Krüger – ZS Muzycznych w Toruniu
Wyróżnienie- Hanna Szwedkowicz – SP nr 13 w Toruniu

Grupa II

1. nagroda – Gabriela Jędrzejewska – SP nr 3 w Lipnie
2. nagroda – Natalia Żurawska – ZS w Kikole
3. nagroda – Klaudia Budzińska – SP w Kowalewie Pomorskim

Grupa III

1. nagroda – Konrad Winogrodzki – ZS w Złejwsi Wielkiej
2. nagroda – Angelika Różalska - Publiczne Gimnazjum w Gałczewie
Wyróżnienie – Agata Cimoch – ZS w Złejwsi Wielkiej

Gratulujemy!

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:34:23 | Data modyfikacji: 2015-11-20 15:40:51.
XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie dla szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs o charakterze drużynowym odbył się w piątek 21 listopada 2014 r. Każda szkoła wystawiła jedną drużynę.
Taki charakter współzawodnictwa nie był przypadkowy. Przy nadmiarze konkursów tematycznych, głównie indywidualnych, nasz konkurs miał na celu udoskonalenie przy okazji umiejętności pracy w grupie, pobudzać kreatywne myślenie. Intencją organizatora było by w ten sposób kształtować wśród młodzieży zdolność dyskusji oraz prezentowania własnego zdania.
Zakres tematyczny konkursu obejął: życie i twórczość, osoby oraz miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, zadanie słuchowe, a także ikonograficzne.

Zwycięzcy XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół ponadgimnazjalnych.

Skład jury:
Maria Wroniszewska
Anna Kuc
Szymon Wiśniewski

Laureaci:

I miejsce
Daria Krzykowska i Karol Świderski
ZS nr 1 w Golubiu- Dobrzyniu, nauczyciel: Beata Ślizak

II miejsce
Wiktoria Sztrajber i Kamila Sztrajber
ZS w Lubrańcu, nauczyciel: Joanna Jeska

III miejsce
Urszula Marciniak i Aleksandra Dukaczewska
ZS w Skępem, nauczyciel: Lidia Kopycińska

IV miejsce
Aneta Nowicka i Kamil Iskra
ZS w Lipnie, nauczyciel: Barbara Szulc

 

Opublikowane przez: Jacek Wysocki | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2014-09-10 10:51:44 | Data modyfikacji: 2015-11-20 15:51:01.
23. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im.Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży,
Szafarnia 2015

23. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży odbył się w dniach 15-17 maja 2015 r.

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2014-07-18 12:00:38 | Data modyfikacji: 2015-07-03 10:09:08.
22 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina dla Dzieci i Młodzieży

22. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży odbył się w dniach 16-18 maja 2014 r.

 
Regulamin 2014.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2014-07-16 13:05:14 | Data modyfikacji: 2014-11-25 08:35:00.
XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i
Prozy poświęconej muzyce i F. Chopinowi

Konkurs odbył się w piątek 28 lutego 2014 r. Jury w składzie: Jerzy Rochowiak (dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu), Lucyna Sowińska (instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu, Scena Młodych Studio P), Paweł Kowalski (aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu) przyznało następujące nagrody: Grupa I : I miejsce - Wiktoria Bełza (świetlica ZS Zławieś Wielka) II miejsce - Karolina Zajączkowska (SP nr 3 Lipno) III miejsce – Maja Wenderlich (SP nr 2 Lipno) Grupa II : I miejsce - Natalia Żurawska (ZS Kikół) II miejsce - Anastazja Kocur (SP nr 13 Toruń) III miejsce - Martyna Janowska (SP Świętosław) Wyróżnienie - Konrad Winogrodzki (SP Zławieś Wielka) Grupa III : I miejsce - Patrycja Rygielska (Gimnazjum w Ostrowitem) II miejsce - Daniel Gabryszewski (Gimnazjum w Ostrowite) oraz Julia Chlebowska (Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu) III miejsce - nie przyznano Wyróżnienie - Klaudia Kosińska (Gimnazjum w Gałczewie) Wyróżnienie - Agata Zamorowska (Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej)

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2010-09-24 12:04:45 | Data modyfikacji: 2014-11-25 08:36:07.
XVIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie dla szkół gimnazjalnych

Konkurs o charakterze drużynowym odbył się 22 listopada 2013 r. Jego celem było przybliżenie młodzieży twórczości Fryderyka Chopina oraz zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi. Uczestnicy musieli wykazać się zarówno znajomością literatury oraz rozpoznać przykłady utworów. Zwycięzcy: I miejsce ZS UMK GiLA Toruń - Olaf Szwebs i Marta Backer nauczyciel: Violetta Klugowska II miejsce Gimnazjum Radomin - Magdalena Laskowska i Karolina Spychała nauczyciel: Anna Kuc III miejsce Gimnazjum Ostrowite - Julia Jaguś i Michał Ozimkowski nauczyciel: Artur Osiński

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Jacek Wysocki | Data wprowadzenia: 2010-09-24 11:55:30 | Data modyfikacji: 2014-11-25 08:35:58.
Data wprowadzenia: 2010-09-24 11:55:30
Data modyfikacji: 2014-11-25 08:35:58
Autor: Jacek Wysocki
Opublikowane przez: jan Kowalski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
ul. Szafarnia 1
87-404 Radomin
Dyrektor
Agnieszka Brzezińska
Kontakt:
Tel: +48 056 682-79-30
Fax: +48 056 682-79-30
e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl