kontrast
A+ A-
Strona Ośrodka Chopinowskiego Szafarnia: www.szafarnia.art.pl
 Ewidencje, rejestry, archiwa

Ewidencje, rejestry, archiwa

Rejestry prowadzone przez Ośrodek Chopinowski w
Szafarni

Ośrodek Chopinowski w Szafarni prowadzi następujące rejestry: 1. Księgi inwentarzowe wyposażenia nisko wartościowego. 2. Księga inwentarzowa pozostałych środków trwałych. 3. Księga inwentarzowa środków trwałych. 4. Księga inwentarzowa wartości niematerialnych i prawnych. 5. Rejestr umów cywilnoprawnych. 5. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 6. Księga kontroli. 7. Rejestr zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2012-01-26 11:26:52 | Data modyfikacji: 2014-07-02 14:37:46.
Data wprowadzenia: 2012-01-26 11:26:52
Data modyfikacji: 2014-07-02 14:37:46
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
ul. Szafarnia 1
87-404 Radomin
Dyrektor
Agnieszka Brzezińska
Kontakt:
Tel: +48 056 682-79-30
Fax: +48 056 682-79-30
e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl