kontrast
A+ A-
Strona Ośrodka Chopinowskiego Szafarnia: www.szafarnia.art.pl
 Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli nr P/14/071

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2014-11-14 08:40:30 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:21:06.
Data wprowadzenia: 2014-11-14 08:40:30
Data modyfikacji: 2014-11-14 09:21:06
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
ul. Szafarnia 1
87-404 Radomin
Dyrektor
Agnieszka Brzezińska
Kontakt:
Tel: +48 056 682-79-30
Fax: +48 056 682-79-30
e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl