kontrast
A+ A-
Strona Ośrodka Chopinowskiego Szafarnia: www.szafarnia.art.pl
 Status prawny

Status prawny

1.Ośrodek Chopinowski w Szafarni jest Samorządową Instytucją Kultury, prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Radomin.

2.Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1)ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
2)umowy z dnia 18 sierpnia 2004 r. pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim a Gminą Radomin w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2004 r. i współprowadzenia samorządowej instytucji kultury,
3)zatwierdzonego przez organy nadrzędne Statutu.
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: Wojciech Iwan | Data wprowadzenia: 2010-09-24 10:31:24 | Data modyfikacji: 2010-09-24 10:38:02.
Data wprowadzenia: 2010-09-24 10:31:24
Data modyfikacji: 2010-09-24 10:38:02
Autor: Wojciech Iwan
Opublikowane przez: jan Kowalski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
ul. Szafarnia 1
87-404 Radomin
Dyrektor
Agnieszka Brzezińska
Kontakt:
Tel: +48 056 682-79-30
Fax: +48 056 682-79-30
e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl